Política de gestió de residus

Per a la gestió de tots els residus a Sacma Mediambiental apliquem la nostra política de:

Rapidesa de resposta

El Departament de Logística de Sacma Mediambiental, s'adapta a les necessitats dels nostres clients donant servei amb un màxim de tres dies des de la petició, prioritzant els serveis urgents.


Claredat en la gestió

Som conscients que el servei de gestió de residus ha de ser el més transparent possible, i és per això que des de la nostra planta, es validen totes les entrades i es comunica al client si hi ha alguna incidència de manera ràpida i descriptiva perquè es pugui solucionar com més aviat millor.

Tràmits i Documentació

Tota la documentació necessària per a la gestió de residus al nostre CRT, s'efectua des del Departament de Logística de Sacma Mediambiental, fent un seguiment continuat des del principi fins al seu tràmit final.


Assessorament

El nostre departament tècnic comercial, recepciona les mostres dels residus que cal analitzar, així com us ofereix assessorament per classificar els residus i/o la gestió més eficaç per a cadascun.