DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

POLÍTICA D'ACCESSIBILITAT

 

L'empresa SACMA MEDIAMBIENTAL SL s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d'Europa.


Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web www.sacma.org, excloent-ne els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

 

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

 

Aquest lloc web és Parcialment Conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

 

 

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

 

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat:
  • Algunes de les pàgines no tenen definit el títol correctament - Requisit número 9.2.4.2 Titulat de pàgines d'UNE-EN 301549:2022
  • Poden existir algunes imatges l'alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta - – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022
  • Poden haver-hi encapçalaments que no siguin clars o breus, o que no haurien de ser encapçalats – Requisit número 9.2.4.6 Encapçalats i etiquetes d'UNE-EN 301549:2022
  • Pot haver-hi camps de formulari on la vostra etiqueta no sigui correcta o no existeixi – Requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta al nom d'UNE-EN 301549:2022 i requisit 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2022
  • Podrien haver-hi errors puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No és aplicable.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

 

Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents organismes que s'hagin de publicar en aquest lloc.

 

 

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • ransmetre altres dificultats per accedir al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web trucant al telèfon 938 580 777.

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4.
  • Continguts exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.