Recollida i transferència de residus

Al nostre Centre de Recollida i Transferència CRT, gestionem més de 3.000 Tones

anuals de residus perillosos i no perillosos.

Contacte

Els Nostres serveis

El nostre servei de recollida i transferència de residus és integral, cosa que significa que ens encarreguem de tot el procés, des de la recepció del residu a la nostra planta, fins al transport al gestor final. Un cop rebut el residu, validem tota la documentació necessària per assegurar-nos de la seva correcta identificació i gestió, i comprovem que el residu arribi en les condicions adequades i sense cap incidència.

Sacma Mediambiental almacen de recepcion de residuos

Recepció del Residu a la planta

manos de una persona firmando un documento

Validació de tota la documentació

personas reciclando papel

Comprovació a l'àrea de descàrrega que el residu ve de manera adequada i no presenta cap incidència.

manos de una persona firmando un documento

Comprovació i etiquetatge de pes

Sacma Mediambiental almacen

Adequació del residu rebut per emmagatzemar-lo

persona ordenando residuos

Agrupació per famílies de residus i transport fins a gestor final

Servei de recollida i transport de residus

Oferim la recollida i transport mitjançant vehicles autoritzats, garantint que els residus siguin transportats de manera segura i eficient. A més, ens encarreguem de la validació de tota la documentació i la comprovació que el residu ve de manera adequada i sense incidències.

Gestió dels residus perillosos

Oferim una gestió especialitzada per als residus perillosos, garantint la seva adequada manipulació i emmagatzematge. Amb la nostra experiència en el sector de la gestió de residus, podem oferir la millor solució i tractament per a cada tipus de residu.